top of page

Werkschoenen

Bij sommige beroepen is het zelfs verplicht, maar ook in andere gevallen kan het raadzaam zijn: het dragen van werk- of veiligheidsschoenen. Ook in dit soort schoenen is de keuze groot en varieert de veiligheidsnorm. Vaak voldoet een gewone confectiewerkschoen, maar soms is er meer nodig. Heeft u, bijvoorbeeld, problemen met uw voeten, dan kan het nodig zijn om te gaan voor (semi-) orthopedische werkschoenen.

Veiligheidsschoenen op maat


Heeft u orthopedische werkschoenen nodig? Als eerste voeren wij met u een intakegesprek, waarna wij een offerte voor u opstellen. Wij informeren u hoe u een vergoeding kunt aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Na goedkeuring gaan wij voor u aan de slag. Declaratie van de schoenen doen wij rechtstreeks bij het UWV.


Veiligheidsklassen


Er zijn drie verschillende veiligheidsklassen. Natuurlijk hangt de klasse, die u nodig heeft, af van de omstandigheden waarin u werkt. Zijn ze vooral bedoeld om uw voeten te beschermen tegen scherpe voorwerpen? Of tegen het gevaar van zware beknellingen? Of komt u bijvoorbeeld terecht in koude ruimtes? Andere omstandigheden verlangen andere vormen van bescherming. De verschillen tussen de schoenen zit vooral in de mate waarin de voorkant beschermd is tegen vallende voorwerpen of tegen stoten. Dit wordt ook wel de mechanische weerstand genoemd. Zo bieden veiligheidsschoenen een bescherming tot 200 joule (dit is de hoogste mechanische weerstand). Natuurlijk beschermen de overige schoenen ook, maar hebben een lagere mechanische weerstand. Werkschoenen kunnen juist weer prima dienst doen, bijvoorbeeld, als beschermschoen tegen chemicaliën. Uw werkomstandigheden bepalen welke schoen voor u geschikt is.


CE-keurmerk


Uw veiligheidsschoenen ontvangen een CE-keurmerk. Daarom mag er volgens de Europese regelgeving (norm EN-345) niets meer aan de veiligheidsschoenen veranderd worden. Worden er aanpassingen gedaan, dan vervalt automatisch het keurmerk. Worden de aanpassingen echter gedaan door de fabrikant op instructie van een orthopedisch schoentechnicus, blijft het CE-keurmerk wel van toepassing. Daarmee blijven de schoenen geschikt om op de werkvloer te gebruiken. Let op: koop ook niet zelf zomaar steunzolen. Ook dit verandert de eigenschappen van de schoen, waarmee de schoenen niet meer goedgekeurd zijn! Heeft u alleen maar steunzolen nodig als aanpassing? Doe dit dan enkel en alleen via een orthopedisch schoentechnicus! Koop uw werkschoenen en steunzolen bij ons, waarna wij deze combinatie ter goedkeuring zullen aanbieden bij de fabrikant. Alleen zo zult u een CE-keurmerk voor uw schoenen ontvangen.

Ieder type schoenen heeft ook een eigen ISO-norm:


Voor werkschoenen EN ISO 20347.
Voor beschermschoenen EN ISO 20346.
Voor veiligheidsschoenen EN ISO 20345.

Uw werkgever betaalt?

Volgens de Arbowet hoort uw werkgever voor veiligheidsschoenen te zorgen die voldoen aan de juiste richtlijnen, geldend voor uw specifieke beroep. Uw werkgever heeft namelijk zorgplicht voor zijn personeel en zal moeten aantonen dat hij hieraan heeft voldaan, mocht er onverhoopt iets gebeuren. Vanuit dat oogpunt kan hij verplicht stellen dat u veiligheidsschoenen draagt. U heeft dan dus ook de plicht om deze werkelijk te dragen. Hij kan hier zelfs een boete tegenoverstellen! Stelt hij u verplicht deze te dragen, dan zal hij deze schoenen moeten verstrekken/betalen.

Of het UWV betaalt?


Orthopedische veiligheidsschoenen kunnen ook vergoed worden door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Hiervoor dient u zelf een aanvraag te doen bij het UWV. Dit doet u online met uw DigiD. Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, dan worden de schoenen volledig vergoed. Natuurlijk kunnen wij u hiermee helpen. Ieder jaar kunt u een nieuw paar schoenen declareren bij deze verzekering. Is uw werk onder natte en vuile omstandigheden? Uiteraard is het dan verstandig om een
extra paar schoenen tot uw beschikking te hebben. Ook het UWV zal dit begrijpen en een extra paar vergoeden.


Levertijd


Wij wachten eerst de goedkeuring af van het UWV. Omdat het vervaardigen van orthopedische werkschoenen nogal complex en dus arbeidsintensief is, is de levertijd helaas ook langer. Wij streven ernaar om uw schoenen binnen 3 maanden te leveren. Overigens kan een herhalingspaar sneller gerealiseerd worden. Dan kunt u uitgaan van een maximale levertijd van acht weken. Heeft u confectie- werkschoenen met steunzolen en/of andere aanpassingen nodig? Meestal is hiervan de levering binnen vier weken.

Veiligheidsschoen.jpg
bottom of page