top of page

Voorlichting

Bij aanvraag via de zorgverzekeraar van (semi-) orthopedische schoenen en orthopedische aanpassingen is de hierna volgende informatie voor u van belang.

Uw eerste aanvraag zal alleen in behandeling worden genomen wanneer er een medisch voorschrift is van een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, reuma-arts of behandelend arts. Per product kan dit verschillen. Bij een herhalingspaar is dit in veel gevallen niet noodzakelijk.

Aanvraag

Bij diverse zorgverzekeraars dienen wij eerst uw medische voorschrift samen met een prijsopgave aan uw zorgverzekeraar te sturen. Zij moeten toestemming geven voor het maken van het product. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Of dat voor u ook geldt kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. 


In principe zal pas worden gestart met het produceren van het product als wij de toestemming van uw verzekeraar hebben ontvangen (uw recept/verwijzing is geen machtiging). Als wij de toestemming hebben ontvangen zal de tijd tot aflevering variëren van 6 tot 8 weken.


Bij speciale paren of door onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. In die gevallen nemen wij telefonisch contact met u op om u daarvan in kennis te stellen.

Voor het maken en uitkiezen van maatschoenen zijn er modellenboeken van verschillende fabrieken aanwezig, evenals een kleurstalentabel. Voor semi-orthopedische schoenen zijn wij tevens in het bezit van een ruime passerie met schoenen in verschillende breedtes, kleuren en modellen.

Voor (semi-) orthopedische schoenen is er een wettelijk verplichte eigen bijdrage vastgesteld. Deze eigen bijdrage wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Deze eigen bijdrage kan op verschillende manieren worden voldaan. In veel gevallen regelt de zorgverzekeraar dit zelf met u. In de andere gevallen kunt u de eigen bijdrage bij aflevering contant betalen of een afspraak maken om het in termijnen te voldoen. Controle van de afgeleverde schoenen of aanpassingen vindt plaats binnen 10 weken na de afleverdatum. Daarna vervalt het recht op nabehandeling. Bij problemen kunt u altijd eerder bij ons terecht. Komt u echter van ver dan raden wij u aan om vooraf even te bellen of wij er zijn. Alle zorgverzekeraars bieden u de mogelijkheid om 3 maanden na uw eerste paar schoenen een reservepaar te laten maken. Zo kunt u de schoenen afwisselend dragen.

Gebruiksduur

Deze is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meesten liggen tussen de 15 en 18 maanden (voor iemand onder de 16 jaar op 9 maanden). In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden hoe dat bij uw zorgverzekeraar is geregeld. U ontvangt van ons een folder over het onderhoud van uw schoenen. Indien de schoenen namelijk binnen de gestelde termijn moeten worden vervangen en de slijtage is het gevolg van het niet of slecht onderhouden van uw schoenen, dan worden de kosten voor een nieuw paar niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Nazorg

Ondanks de diverse controles kunnen zich toch problemen voor doen. U kunt dan contact opnemen met uw contactpersoon waarna deze een afspraak met u zal maken. Behandeling vindt dan uiterlijk binnen 10 dagen plaats, maar zal indien mogelijk terstond worden uitgevoerd.

Levertijden

Orthopedische schoenen:

Voor uw eerste paar orthopedische schoenen is de levertijd maximaal 12 weken. We maken eerst de leesten en binnen 4 weken kunt u dan de passchoenen passen. Dit om te kijken of de pasvorm en de functie van de schoen correct is. Zitten de schoenen goed dan kunt u een kleur en model uitzoeken. Bij twijfel neemt u de passchoenen mee naar huis om een week later de bevindingen te bespreken. Als er na de pasfase toch veel veranderd moet worden dan passen we het binnen een week aan.

Als het model en de kleur zijn uitgezocht is de planning 4 à 5 weken tot aflevering van de orthopedische schoenen. Streven naar een totale levertijd van het 1e paar orthopedische schoenen is maximaal 12 weken.
Herhalingsparen leveren we binnen 8 weken af.

Semi-orthopedische schoenen:

Semi-orthopedische schoenen hebben een levertijd van 6 weken.
Is een semi-orthopedische schoen op voorraad dan is de levertijd korter. 

Orthopedische aanpassing aan confectieschoenen (OVAC):

OVAC leveren we binnen 2 weken af.

Kwaliteitsgarantie

Voor wat betreft het materiaal en de technische kwaliteit van het product geldt een garantie van 3 maanden na levering. Voor wat betreft het materiaal en de technische kwaliteit van het geleverde product geldt een garantie van 6 maanden na levering.


Op normale slijtage, dan wel onzorgvuldig gebruik of onjuist onderhoud zijn de garantiebepalingen niet van toepassing.

Klachtenprocedure

Bent u tevreden; zeg het anderen, bent u niet tevreden; zeg het ons. Wij hebben een interne klachtenprocedure en -formulier. Komt u gerust langs met uw klacht of bel ons erover op. Dan zal een werknemer van ons een klachtenformulier met u invullen. Waar mogelijk zullen we uw klacht direct proberen op te lossen. Mocht dit niet direct lukken dan ontvangt u binnen 10 dagen een reactie over de te volgen stappen om uw klacht op te lossen. Het samen oplossen van uw klacht is ons doel. 

Mocht het ons echt niet samen lukken; dan kunt u een klachtenformulier downloaden op www.nvos-orthobanda.nl. Dan gaat een onafhankelijke commissie uw klacht bekijken. Het formulier kunt u dan opsturen naar de Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen, postbus 22142, 1302 CC Almere. Of bellen naar 035-5880495.

AU0_7753.JPG
bottom of page