top of page

Vergoedingen

De Jong Schoenservice kan voor elke zorgverzekeraar (semi-) orthopedische schoenen, orthopedische aanpassing aan confectie schoenen en steunzolen leveren. Wij zijn een erkende zorgverlener.

(Semi-) orthopedische schoenen, de orthopedische aanpassing aan confectieschoenen (OVAC), verbandschoenen en steunzolen worden in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel vergoed door uw zorgverzekeraar, mits de aanvraagprocedure goed is uitgevoerd. Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden om misverstanden te voorkomen en om te zien voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

De aanvraagprocedure voor (semi-) orthopedische schoenen:

Uw medische voorschrift wordt, voor diverse zorgverzekeraars, samen met een prijsopgave aan uw zorgverzekeraar opgestuurd. Zij moeten namelijk toestemming geven voor het te maken product. Dit is niet voor elke zorgverzekeraar van toepassing en u kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden.
In principe zal pas worden gestart met het produceren van het product als wij de toestemming van uw verzekeraar hebben ontvangen (uw verwijzing is geen machtiging). Als wij de toestemming hebben ontvangen zal de tijd tot aflevering variëren per produkt. Wij declareren de  (semi-) orthopedische schoenen bij uw zorgverzekeraar. Daar hoeft u zelf verder niets voor te doen. Wel dient u een wettelijk verplichte eigen bijdrage te betalen voor de (semi-) orthopedische schoenen. Voor het jaar 2023 is dat € 126,00 en jonger dan 16 jaar is het bedrag € 63,00.

De aanvraagprocedure voor orthopedische aanpassing aan confectie schoen (OVAC):

Uw medische voorschrift wordt, voor diverse zorgverzekeraars, samen met een prijsopgave aan uw zorgverzekeraar opgestuurd. Zij moeten namelijk toestemming geven voor het te maken product. Dit is niet voor elke zorgverzekeraar van toepassing en u kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden.
In principe zal pas worden gestart met het produceren van het product als wij de toestemming van uw verzekeraar hebben ontvangen (uw recept is geen machtiging). Als wij de toestemming hebben ontvangen zal de tijd tot aflevering maximaal 2 weken bedragen. Wij declareren de OVAC bij uw zorgverzekeraar. Daar hoeft u zelf verder niets voor te doen.

De aanvraagprocedure voor verbandschoenen:

Voor verbandschoenen volstaat in de meeste gevallen een recept van de huisarts waarna wij ze kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

De aanvraagprocedure voor steunzolen en/of orthopedische voetbedden:

Steunzolen en orthopedische voetbedden vallen niet onder de basis zorgverzekering maar onder de aanvullende verzekering. Wij zijn aangesloten bij de N.V.O.S. en S.E.M.H. waardoor steunzolen en orthopedische voetbedden uit het aanvullende pakket geheel of gedeeltelijk vergoed worden. 

Voor overzicht vergoedingen klik hier!

Voor meer informatie kunt u eventueel contact met ons op nemen.

Nazorg

Ondanks de diverse controles kunnen zich toch problemen voor doen. U kunt dan contact opnemen met uw contactpersoon waarna deze een afspraak met u zal maken. Behandeling vindt dan uiterlijk binnen 10 dagen plaats, maar zal indien mogelijk terstond worden uitgevoerd.

Eigen Risico:

Iedereen in Nederland heeft te maken met het eigen risico wanneer men aanspraak maakt op vergoedingen uit de basisverzekering. Voorbeelden zijn medicijnen en bezoek aan het ziekenhuis. Ook bij het aanschaffen van orthopedische hulpmiddelen is het eigen risico van toepassing. Dit eigen risico wordt dus in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt ieder jaar opnieuw bepaald. 
Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Aangesloten bij

Wij zijn lid van de S.E.M.H. (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) en de N.V.O.S. (Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici). Dit houdt in dat wij contracten hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Hierdoor krijgt u de voorzieningen deels of geheel vergoed. Zie uw eigen polisvoorwaarden.

download (1)_edited.png
semh_edited.png
nvos_edited.png
AU0_7753.JPG
bottom of page